زنده‌گی‌نامۀ فضیلت‌مآب سید محمد هاشمی، معین اداری وزارت عدلیه ج.ا.ا

اوایل زنده‌گی

سید محمد هاشمی در یک خانوادۀ مذهبی و روشن‌فکر در سال 1340 هـ.ش در افغانستان به دنیا آمده است.تعلیمات ثانوی را در لیسۀ حربی شوونځی (۱۳۵۷) به پایان رسانیده است.

گذشتۀ تحصیلی

- ماستری در رشتۀ جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی 1390 ، کابل؛

- لیسانس در رشتۀ فلسفه و جامعه شناسی، دانشگاه کابل، 1389، کابل؛

منحیث معین اداری پس از 1390؛

- رشد توانایی های کارمندان وزارت در مقاطع لیسانس، ماستری و برنامه های کوتاه مدت؛

- آغاز فعالیت‌ها برای اعمار تعمیر مرکزی وزارت عدلیه، ریاست‌های عدلیه ولایت‌ها و مراکز اصلاح؛

- مقاله نویسی؛ عدالت ترمیمی، تحلیل جامعه شناختی تحول الگوهای اقتدار در نظام‌های سیاسی افغانستان و تأمین نظام اجتماعی در افغانستان جزاها و جرایم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی و نگرانی های اجتماعی در افغانستان از زمره عنوان‌های مقاله های نشر شده در ماهنامۀ عدالت است؛

- سفرهای رسمی؛ سنگاپور در بارۀ فساد اداری. ترکیه در بارۀ بدیل‌های حجز. جرمنی، در بارۀ استراتیژی وزارت عدلیه؛ سویس به منظور دفعاع از گزارش افغانستان به کنوانسیون منع شکنجه، سریلانکا به منظور هماهنگی ادارات عدلی وقضائی و مبارزه با فساد اداری با آموزش کارمندان، تفتیش و نظارت از عملکردهای کارکنان، تقویت قدرت شکایت و مکانیزم نظارتی آن، رشد توانایی‌های کارکنان از طریق آموزش‌های علمی در مقاطع لیسانس، ماستری و دکترا و نهادینه ساختن مالکیت و تعهد کاری به کارمندان اجرایی، از زمره علاقمندی‌های کاری آقای هاشمی در وزارت عدلیه است.

تجربه های کاری

- رییس اداری و مالی وزارت عدلیه، 1385 تا 1390؛

- رییس عمومی مالی و اداری وزارت عدلیه 1384 تا 1385؛

- رییس انسجام، بررسی و ثبت سازمان‌های اجتماعی و احزاب سیاسی وزارت عدلیه 1382 تا 1384؛

- مدیر عمومی تحریرات و معاون ریاست انسجام، بررسی و ثبت سازمان‌های اجتماعی و احزاب سیاسی وزارت عدلیه 1381 تا 1383.

تقدیرنامه ها

- تقدیر نامۀ درجه اول از سوی جلالتمآب رییس جمهوری ا.ا؛

- تقدیر نامه های درجه دوم از سوی مقام‌ وزارت؛

- تقدیر نامۀ از سوی شورای ملی.

زبان‌ها

دری، پشتو، انگلیسی