مقاله ها

دانلود تاریخ نشر نویسنده عنوان مقاله شماره
دانلود Jan 01, 2018

امان ریاضت

دادگاه بین المللی جزایی
International Criminal Court

۱

دانلود

جوزا ۱۳۹۶

شفیق نبی زاده

حق مالکیت

۲

دانلود

سرطان ۱۳۹۶

دردانه فضایلی

ملکیت ناقص

۳

دانلود

ثور ۱۳۹۶

گلالی"سنگرخیل"

حقوق وامتیازات معلولین

۴

دانلود

دلو ۱۳۹۵

دردانه فضایلی

شرایط و مقررات تابعیت

۵

دانلود

سرطان ۱۳۹۲

گلالی "سنگرخیل"

نقش وکیل مدافع در مرحله گرفتاری مظنون

۶

دانلود

سرطان ۱۳۹۲

سید نجیب الله

حقوق اجتماعی افراد

۷
دانلود Sep 12, 2017 عبدالحسیب بصیر

نقش محاکم خصوصی در تقویت نظام مردم سالاری و حاکمیت قانون در افغانستان

۸
دانلود May 13, 2018

عبدالحسیب بصیر
صدف بصیر

زنان محبوس برای جرایم اخلاقی

۹
دانلود Aug 29, 2018 امان ریاضت

محاسبه‌ی سه ساله‌ی کار وزارت عدلیه

۱۰
دانلود ۱۳۹۷-۱۱-۲۶ امان ریاضت

مهم‌ترین تغییرات در قانون انتخابات چیست؟

۱۱