معرفي مختصر رياست امور اداري و مالي

ریاست مالی و اداری، یکی از ریاست‌های مرکزی وزارت عدلیه ج.ا.ا، است. این ریاست، در سال 1341 در تشکیل وزارت عدلیه ایجاد گردید.

تشکیل ریاست مالی و اداری:

ریاست مالی و اداری، دارای 4 آمریت و 1 مدیریت اداری، می‌باشد.

-آمریت خدمات؛ این آمریت در تشکیل خود دارای 1 مدیریت عمومی ترانسپورت، 4 بست مدیریت (مدیریت حفظ و مراقبت، مدیریت کلوب، مدیریت حواله و مصرف روغنیات، مدیریت تخنیک – فنی)، 7 بست ماموریت (مامور کلوب، مامور حفظ و مراقبت، 2 بست مامور ثبت و راجستر مراجعین، مامور تنظیم ترانسپورت، مامور حواله و مصرف روغنیات، مامور فنی)، 2 بست طباخ و شاگرد طباخ، 6 بست کارکن ماهر، 25 بست دریور و 19 بست کارکن خدماتی، می‌باشد.

-آمریت محاسبه جنسی؛ این آمریت در تشکیل خود دارای 2 بست مدیریت عمومی(مدیریت عمومی تحویل‌خانه، مدیریت عمومی محاسبه جنسی)، 5 بست مدیریت(مدیریت املاک، مدیریت دیتابیس تحویل‌خانه، مدیریت محاسبه جنسی، 2 بست مدیریت تحویل‌خانه)، 3 بست تحویل‌دار(تحویل‌دار روغنیات، تحویل‌دار قرطاسیه‌، تحویل‌دار تعمیرات) و 2 بست زیردست تحویل‌دار( زیردست تحویل‌دار قرطاسیه، زیردست تحویل‌دار روغنیات و داغمه جات) می‌باشد.

-آمریت انسجام خدمات تکنالوژی معلوماتی؛ این آمریت در تشکیل خود دارای 4 بست متخصص (متخصص انسجام سرویس دهنده و شبکه، متخصص ماشین آلات اداری و تکنالوژی معلوماتی، متخصص عیب‌یابی و ترمیم، متخصص ارزیابی سیستم‌های نرم افزار) 1 بست مهندس نرم افزار، 1 بست مسئول حفظ و مراقبت شبکه و 1 بست مامور اسناد و ارتباط، می‌باشد.

-آمریت مالی و حسابی؛ این آمریت در تشکیل خود دارای 1 بست مدیریت عمومی بودجه، 2 بست مدیریت معاشات، 1 بست مدیریت تحصیلی(عواید)، 1 بست مدیریت حواله‌جات، 1 بست مدیریت دفترداری، 1 بست مدیریت تخصیصات مرکزی و ولایتی، 1 بست مدیریت بودجه انکشافی، 1 بست مامور تآدیات، 1 بست مامور حواله‌جات،1 بست مامور تخصیصات مرکزی، 1 بست مامور تخصیصات ولایتی، 1 بست مامور تحصیلی عواید، 1 بست مامور دفترداری و 3 بست خزانه دار( خزانه دار تحصیلی، خزانه دار معاش، خزانه دار مصرف) می‌باشد.

-مدیریت اداری؛ این مدیریت در تشکیل خود دارای 2 بست مامور، می‌باشد.

هدف عمده واساسی ریاست مالی واداری:

ارائه خدمات شفاف، مفيد و موثر اداري، مالي، لوژستيکي, تسهيلات تکنالوژي معلوماتي، براي همه کارمندان وزارت و مراجعين؛

وظایف عمده و اساسی ریاست مالی و اداری:

  • اجراي تخصيصات بودجوي براي دفاتر مرکزي و ولايتي؛

  • جمع آوري عوايد وزارت و تحويل آن به حساب عوايد عمومي دولت؛

  • ترتيب بودجه عادي و انکشافي سالانه وزارت؛

  • ترتيب و تنظيم پلان‌هاي احصائيوي وزارت؛

  • ارائه خدمات ترانسپورتي براي کارمندان؛

  • حفظ و مراقبت از دارائی‌هاي وزارت عدليه؛

  • ارائه تسهیلات تکنالوژی معلوماتی؛