تماس با ما

 نشانی : وزارت عدلیه – ناحیۀ ششم – غرب قصر دارالامان

 کابل، افغانستان

 ایمیل آدرس رسمی: info@moj.gov.af

 شما میتوانید ذریعۀ فورم شکایات، شکایات و انتقادات خویش را به ما بفرستید.

 

لیست شماره‌موبایل رئیس‌های مرکزی وزارت عدلیه

شماره

نام

وظیفه

شماره موبایل

ایمیل آدرس

1

ذبیح الله کلیم

رئیس عمومی قضایای دولت

0702144969

zabih_2001uk@yahoo.co.uk 

2

عزیزه عدالت خواه

رئیس عمومی مساعدت های حقوقی

0700248020

Aziza_adalatkhah@yahoo.com

3

محمد صدیق صدیقی

رئیس عمومی مراکز اصلاح وتربیت اطفال

0700227248

seddiqims@moj.gov.com

4

عبدالمجید غنی زاده

رئیس عمومی تقنین

0700231087

amghanizada@moj.gov.af

5

شاه ولی الله عطایی

رئیس پالیسی و پلان

0774209505

plan@moj.gov.af
ataye_kakar@moj.gov.af

6

محمد رحیم دقیق

رئیس نشرات و سرپرست ریاست عمومی حقوق

0700587457

mrdaqiq@moj.gov.af

7

جمال خان ناصری

رئیس دفتر مقام وزارت

0700227056

jkhnaseri@moj.gov.af

8

عبدالغیاث الیاسی

رئیس تفیتش داخلی

0799420802

elyasi@moj.gov.af

9

میرفیاض الدین

رئیس مرکز اصلاح کابل

0700061291

Fayazamini@moj.gov.af

10

عبدالقادر غیاثی

رئیس انسجام

0785757900

regsocialorg@moj.gov.af

11

روح الله مراد

سرپرست ریاست اداری و مالی

0707352435

Rohullahmurad27@gmail.com

12

فریداحمد نجیبی

رئیس قضایای دولت ولایت کابل

0704999993

spksperson@gmail.com

13

عبیدالله عبادی

سرپرست ریاست منابع بشری

0787249054

jobs@moj.gov.af
apply@moj.gov.af

14

نایف ریاضت

رئیس ارتباط خارجه

0786333668

naif.riazat@moj.gov.af

15

اشرف خان عظیمی

رئیس دیپارتمنت قوانین جزائی

0700025740

ajaleb@moj.gov.af

16

محمد امان یوسفی

رئیس دیپارتمنت مطالعه تشریح و آموزش قوانین

0700177892

mayousfi@moj.gov.af

17

ایام الدین صدر

رئیس دیپارتمنت قوانین اقتصادی و مالی

0700226192

asadar@moj.gov.af

18

فهیمه واحدی

رئیس دیپارتمنت قوانین تعلیمی، فرهنگی و صحت

 

Fwahedi@moj.gov.af

19

محمدحریف ظریف

رئیس دیپارتمنت قوانین کار و اداره

0700198103

mharif@moj.gov.af

20

انیسه احرار

رئیس دیپارتمنت قوانین تجارتی و سکتور خصوصی

0786920001

0700246027

ahraranisa@yahoo.com

21

احمدمسیح حامی

رئیس دیپارتمنت قوانین بین الملل و حقوق بشر و سرپرست ریاست حمایت حقوق بشر

0783777773

ahmadmassih@gmail.com

22

نازیه شجاع

رئیس بورد ترجمه اسناد رسمی

0729100050

nazia.a2007@gmail.com

23

حفیظ الله یوسفی

آمر اسناد و ارتباط

0797353445

hyousify@moj.gov.af

 

 

لیست شماره‌موبایل رئیس‌های ولایات وزارت عدلیه
 

شماره

نام

وظیفه

شماره موبایل

ایمیل آدرس

1

نصرت الله هوتک

رئیس عدلیه بغلان

0700513997

baghlan@moj.gov.af

2

حافظ سلطان نورستانی

رئیس عدلیه نورستان

0795124608

nooristan@moj.gov.af

3

حبیب الله هدایت

رئیس عدلیه دایکندی

0772327882

daykondi@moj.gov.af

4

نیک محمد احمدی

رئیس عدلیه کندهار

0796930550

kandahar@moj.gov.af

5

سید غلام محمد رحمانی

رئیس عدلیه هرات

0799417182

herat@moj.gov.af

6

سید جعفر مصباح

رئیس عدلیه بلخ

0777200172

balkh@moj.gov.af

7

ابراهیم رحمانی

رئیس عدلیه پکتیکا

0773063658

paktika@moj.gov.af

8

امین الله امینی

رئیس عدلیه بدخشان

0700714258

badakhshan@moj.gov.af

9

حشمت الله حشم

رئیس عدلیه تخار

0799551002

takhar@moj.gov.af

10

سمیع الله حقمل

رئیس عدلیه پکتیا

0700602270

paktia@moj.gov.af

11

پاینده محمد حسین خیل

رئیس عدلیه پروان

0700227050

parwan@moj.gov.af

12

محمد تراب تراب

رئیس عدلیه کنر

0707468166

kunar@moj.gov.af

13

حبیب الله آوا عمری

رئیس عدلیه جوزجان

0799160698

jawzjan@moj.gov.af

14

اسدالله همنوا

رئیس عدلیه فاریاب

0799282003

faryab@moj.gov.af

15

مولوی عبدالرزاق ناصح

رئیس عدلیه لوگر

0700617543

logar@moj.gov.af

16

عبدالرزاق عزیزی

رئیس عدلیه غزنی

0799397102

ghazni@moj.gov.af

17

محمد امان هلالی

رئیس عدلیه فراه

0799030435

farah@moj.gov.af

18

محمد طیب بارکزی

رئیس عدلیه هلمند

0799818909

helmand@moj.gov.af

19

عبدالمجید لایق

رئیس عدلیه بامیان

0700837702

bamyan@moj.gov.af

20

برجان

سرپرست ریاست عدلیه خوست

0706740420

khost@moj.gov.af

21

مستوخان

رئیس عدلیه ننگرهار

0700608091

nengarhar@moj.gov.af

22

محمدعمر

سرپرست ریاست عدلیه زابل وسرپرست قضایا

0702733138

zabul@moj.gov.af

23

احمدخان احمدی

رئیس عدلیه ارزگان

0705533175

urozgan@moj.gov.af

24

عزیزالله بصیر

رئیس عدلیه نیمروز

0799354797

nimroz@moj.gov.af

25

عبدالجبار راجی

رئیس عدلیه غور

0795020264

ghor@moj.gov.af

26

حمیدالله عاصم

ریس عدلیه بادغیس وسرپرست امریت مساعدت های حقوقی

۰۷۷۹۴۷۹۴۰۱

badghis@moj.gov.af

27

سید رفیع الله صفوی

رئیس عدلیه سمنگان

0775505069

samangan@moj.gov.af

28

تاج محمد غفوری

رئیس عدلیه پنجشیر

0777771520

panjsher@moj.gov.af

29

سیف الرحمن بلال

رئیس عدلیه کاپیسا

0774002004

kapisa@moj.gov.af

30

محمد عمر عمرزاده

رئیس حقوق کابل

0700049548

kabul@moj.gov.af

31

عبیدالله الکوزی

رئیس عدلیه لغمان

0795167373

laghman@moj.gov.af

32

عبدالعلی شریعتی

رئیس عدلیه سرپل

0799388908

sarepul@moj.gov.af

33

محمد امین صالح

رئیس عدلیه وردک

0775817510

wardak@moj.gov.af

34

عبدالقدوس

سرپرست آمریت حقوق

0799360012

konduz@moj.gov.af