زندگی نامۀ جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

اوایل زنده‌گی

دکتر عبدالبصیر انور در یک خانوادۀ روشنفکر در سال ۱۳۳۱ هـ.ش در افغانستان به دنیا آمده است. دکتر انور، اوایل زنده‌گی خود را در کابل سپری نموده و مکتب را در لیسۀ عالی نادریه – کابل، به پایان رساینده است.

گذشتۀ تحصیلی

 ماستری سوم در رشتۀ تعلیمات اسلامی، شهادة العالمیه فی علوم الاسلامیه و العربیه، ۱۹۹۸، ملتان؛

 ماستری دوم در رشتۀ علوم سیاسی و اداری، اکادمی اسلامی ساینس و تکنالوژی، ۱۹۹۰، پشاور؛

 ماستری اول در طب عمومی، ۱۹۷۸، پوهنتون کابل.

منحیث وزیر عدلیه پس از ۲۰۱۵؛

دکتر عبدالبصیر انور، تغییر در روش‌های تأمین ارتباط مؤثر با مؤسسات ملی و بین المللی را یکی از اهداف کارش می‌داند؛ از همین رو در نشست‌های ملی و بین المللی به گونۀ منظم اشتراک ‌می‌نماید. بر بنیاد این مهم، تاکنون توجه بسیاری از نهاد‌های ملی و بین المللی را به وزارت عدلیه ج.ا.ا، جذب و حفظ نموده است.

دستآوردهای مهم و فشرده در این دوره:

 به پایان رسانیدن کد جزای افغانستان، قانون حمایت از حقوق اطفال و سایر قوانین مهم؛

 امضای توافق‌نامۀ عدلی و حقوقی با جلالت‌مآب وزیر عدلیه عربستان سعودی وهم‌چنان باجمهوری بلاروس؛

 ایجاد برنامۀ آموزشی ستاز تقنینی؛

 - طرح، تدقیق و طی مراحل ۳۰۰ سند تقنینی در سه سال حکومت وحدت ملی؛

 - معرفی نزدیک به ۱۰۰ تن از کارمندان وزارت عدلیه در برنامه های لسانس و ماستری؛

 - جلوگیری از غصب هزاران جریب زمین و اموال منقول و غیر منقول دولتی؛

 - رسیده گی به صدها عرایض و دوسیه های حقوقی شهروندان؛

 - اعمار ۵ تعمیر ریاست‌های عدلیه و ۳ تعمیر مراکز اصلاح و تربیت اطفال به گونۀ معیاری؛

 مبارزه جدی با فساد اداری؛

 تغییر جای وزارت عدلیه از چهاراه پشتونستان در ساحۀ وزیر محمد اکبرخان- تعمیر وزارت عدلیه در چهاراه پشتونستان، جای مناسبی نبود.

 اشتراک در  کنفرانس‌های بین المللی وزرای عدلیۀ شانگهای و سایر کنفرانس‌های بین المللی مرتبط؛

- اشتراک درفورم حقوقی سنت‌پترسبورگ استانبول مراکش؛

دکتر انور به منظور رشد توانایی‌های کارمندان این وزارت، به همکاری برخی نهادها، کورس‌های آموزش زبان، تکنالوژی و سایر برنامه های آموزشی را فراهم کرده است.

او در نظر دارد تا سیستم حکومت‌داری الکترونیکی را در مرکز و ولایت‌های این وزارت، ایجاد کند؛ هم‌چنان، به منظور چگونه‌گی آگاهی دهی از قانون، راه های بهتری را جست‌و‌جو می‌کند.

تجربه های کاری

 مشاور رییس جمهوری در امور اجتماعی، ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵، کابل؛

 معین وزارت صحت عامه و سرپرست وزارت صحت عامه، ۱۹۹۶، کابل؛

 عضو شورای عالی رهبری دولت اسلامی افغانستان، کابل؛

 مشاور دولت جمهوری اسلامی افغانستان، ۱۹۹۵، کابل؛

 مشاور صدارت اعظمی دولت اسلامی افغانستان، ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴، کابل؛

 عضو کمیسيون‌های تسوید و تصویب قانون اساسی مؤقت دولت اسلامی افغانستان، ۱۹۹۳؛

 فرستاده‌ی ویژه رییس جمهوری افغانستان در کنفرانس‌های ملی و بین المللی، ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱؛

 نماینده‌ی دولت مؤقت اسلامی افغانستان، ۱۹۹۱، OIC، باندونگ اندونیزیا؛

 عضو کمیسيون انتخابات دولت مؤقت مجاهدین افغانستان، ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰؛

 عضو کمیسيون تدوین قانون اساسی مؤقت، ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰؛

 عضو شورای رهبری اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان

 رییس عمومی صحت عامۀ دولت مؤقت مجاهدین و عضو هیأت رهبری؛

 رییس صحت عامۀ حزب اسلامی؛

 عضو هییت مؤسسان پوهنتون اسلامی افغانستان؛

 استاد پوهنځی طب پوهنتون اسلامی؛

 استاد و آمر بخش ثقافت اسلامی پوهنتون اسلامی افغانستان.

مسؤولیت‌های اجتماعی

 عضو هیأت مدیره‌ی اکادمی اسلامی ساینس وتکنالوژی، پشاور؛

 عضو هیأت بزرگ اصلاح میان‌گروه های جهادی، پشاور، کابل؛

 عضو هیأت در رهبری اجلاس قبرص برای تأمین صلح درافغانستان، قبرص؛

 عضو هیأت رهبری مجمع صلح و وحدت ملی افغانستان، پشاور؛

 عضو هیأت اجلاس قبرص درکنفرانس بن برای افغانستان، ۲۰۰۱، بن، آلمان.

زبان‌ها

دری، پشتو، انگلیسی، عربی و اردو