نشست شورای رهبری وزارت عدلیه ج.ا.ا، به ریاست جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، برگزار گردید؛

۲۰ سرطان ۱۳۹۸

 این نشست با اشتراک معینان و رییسان ریاست‌های مرکزی وزارت عدلیه امروز در دفتر وزیر عدلیه برگزار گردید.

در این نشست، در باره‌ی ایجاد دیتابیس احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی، ایجاد کمیته بازنگری قوانین و مقرره‌های احزاب، جمعیت‌ها و راهنمای معاملات، ضرورت تدوین پالیسی ملی نهادها و سازمان‌های اجتماعی و برخی موضوعات مربوط به امور کاری وزارت عدلیه به منظور ایجاد هماهنگی و انسجام بهتر در پیش‌برد این امور، بحث و گفتگو صورت گرفت.

گفتنی است که جلسه‌ی رهبری وزارت عدلیه در باره‌ی موضوعاتی که ضرورت گفتمان جمعی را دارد، به گونه‌ی نوبتی و مداوم برگزار می‌شود.