نشست کمیتۀ انسجام و هماهنگی حمایت حقوق بشر در ادارات دولتی، برگزار گردید؛

 12 سرطان 1398

نشست کمیتۀ انسجام و هماهنگی حمایت حقوق بشر در ادارات دولتی به ریاست دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا  و با اشتراک معینان و نماینده‌های 16 ادارات عضوی این کمیته امروز در هوتل کابل سرینا شهر کابل، برگزار گردید.

این نشست به منظور انسجام و هماهنگی هرچه بیشتر ادارات دولتی در تطبیق سفارشات کنوانسیون‌های بین المللی سازمان ملل متحد که افغانستان به آن الحاق نموده است، چگونگی ارایه گزارش ادارات عضو از تطبیق سفارشات به ریاست حمایت حقوق بشر وزارت عدلیه و تصویب مسوده پلان عمل سفارشات کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد که افغانستان به آن پیوسته است، برگزار گردید.

دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه در سخنان افتتاحیه‌ شان، روی هماهنگی هرچه بیشتر بین ادارات دولتی تأکید نموده و از ادارات دولتی خواست تا در تأمین عدالت و تطبیق سفارشات کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد تلاش همه جانبه نمایند.

وزیر عدلیه در ادامه سخنان شان از نمایندگان ادارات خواست که روی مسودۀ پلان عمل سفارشات غور نموده و به تصویب برسانند. وی همچنان از ادارات دولتی خواست تا نمایندگان همیشگی و با صلاحیت شان را به این کمیته معرفی نموده و گزارش‌های تطبیق سفارشات را طبق قانون به اداره حمایت حقوق بشر وزارت عدلیه ارایه نمایند تا این اداره، این گزارش‌ها‌ را به وزارت امور خارجه جهت ارایه در سازمان ملل متحد، بفرستد.

در ادامه این نشست، دکتر زکیه عادلی معین امور اجتماعی وزارت عدلیه، در مورد اجندای نشست معلومات داده و از نمایندگان ادارات خواست که با توجه به فعالیت‌ها و شاخص‌های که در مسوده پلان عمل سفارشات آمده و نظر به ساحه کاری اداره مربوطه‌شان، نظریات و پیشنهادات اصلاحی شان را مطرح نمایند تا در تکمیل مسوده از آن استفاده صورت گیرد.

در پایان، نایف ریاضت، رییس حقوق بشر وزارت عدلیه، در مورد مقرره حمایت حقوق بشر در ادارات دولتی معلومات داده و مسوده پلان عمل سفارشات کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد را به بحث گرفت. اشتراک کنندگان این نشست نظریات و پیشنهادات شان را به منظور هماهنگی بیشتر، چگونگی ارایه گزارشات و اصلاح مسوده این پلان عمل، ارایه نمودند.