برگزاری مراسم ختم قرآن کریم در تعمیر جدید وزارت عدلیه؛

وزارت عدلیه به‌منظور آغاز فعالیت‌های خویش در تعمیر جدید، مراسم ختم قرآن کریم را با اشتراک مقام‌ها و کارمندان این وزارت دیروز برگزار نمود.
دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه در این مراسم انتقال وزارت عدلیه را به این تعمیر مبارک باد گفته و برای کارمندان این وزارت در پیشبرد امور کاری ابراز مؤفقیت کرد. وی افزود که وزارت عدلیه به‌عنوان یکی از بدنه‌های مهم نهادهای عدلی و قضایی در کشور برای تامین عدالت و قانون‌مداری به سهم خویش، باید تلاش‌هایش را بیش‌تر نماید.


گفتنی است که سنگ تهداب این تعمیر در سال 1393ه.ش از سوی استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری گذاشته شد و در این مدت به کمک مالی بانک جهانی و دولت افغانستان و با تلاش‌های پی‌گیر مسوولان این وزارت به اتمام رسید.