محمد قاسم حلیمی به عنوان معین مسلکی وزارت عدلیه ج.ا.ا، معرفی گردید.

15 اسد 1396

مراسم معرفی آقای حلیمی از سوی جلالتمآب انجنیر محمد خان معاون نخست ریاست اجراییه ج.ا.ا، جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا، محترم مولوی قیام الدین کشاف رییس شورای سراسری علمای کشور و برخی دیگر از مسؤولان و بزرگان، صورت گرفت.

در آغاز، دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا، از رهبران حکومت وحدت ملی ابراز سپاس و امتنان نموده و حضور مهمانان را خوش آمدید گفت. هم‌چنان،گزینش آقای حلیمی را به عنوان معین مسلکی وزارت عدلیه، یک اقدام بجا دانسته و کامیابی‌های بیشتر ایشان را آرزو نمود.

در همین حال، انجنیر محمد خان معاون نخست ریاست اجراییه،در باره‌ی مسؤولیت‌های وزارت عدلیه اشاره نموده و آقای حلیمی را یکی از اشخاص شایسته و صادق برای معینیت مسلکی این وزارت توصیف کرد. معاون نخست ریاست اجراییه، کامیابی‌های بیشتری را به منظور پیشبرد مسؤولیت‌های سنگین وزارت عدلیه، به آقای حلیمی تمنا کرد.

سید محمد هاشمی معین مالی و اداری وزارت عدلیه، گزینش آقای حلیمی را خیر مقدم گفته و فرمان مقام عالی ریاست جمهوری را در پیوند به تعیین آقای حلیمی به عنوان معین مسلکی در این وزارت، به خوانش گرفت. آقای هاشمی هم‌چنان زنده‌گی نامه‌ی معین مسلکی را در این مراسم، بیان نمود.

در ادامه، آقای حلیمی از اعتماد رهبران حکومت وحدت ملی در باره‌ اش ابراز سپاس نموده و ادامه داد که به منظور پیشرفت کار به گونۀ درست، مشوره و هماهنگی را ضروری می‌داند.

در پایان، رییس شورای سراسری علمای کشور از شایستگی و پشت کار آقای حلیمی اطمینان داده و با دعای خیر‌، این مراسم را به پایان رساند.هم‌چنان، آقای حلیمیاز سوی معاون نخست ریاست اجراییه، وزیر عدلیه، رییس شورای سراسری علماء، مسؤولان و بزرگان دیگر، به دفتر کاری‌ معینیت مسلکی، رهنمایی گردید.