څرنګه ګډون وکړو

عدالت مجله کې ګډون

په مرکز او ولایاتو کې: (۵۰۰) افغانۍ

د اړوندې ادارې د تصدیق په وړاندې کولو زده کوونکیو اوزده کړیالانو ته (۲۵۰) افغانۍ

له هېواده بهر : (۱۰۰) امریکایي ډالر