د عدلیې وزارت د اقتصاد وزارت په همکارۍ د دوامداره پرمختیا د پوهاوي ورکونې برنامه ترسره کړه

چهارشنبه د ۱۳۹۷ د کب د میاشتې۲۲

د ا.ا.ج  دعدلیې وزارت د اقتصاد وزارت په همکارۍ د دوامداره پرمختیایي موخو او د هغو د تطبیق  سره د حکومت د برنامو د انطباق ورکونې په اړه دافغانستان د دولت ژمنې او د ټولیز رفاه او هوساینې د غوره زمینو په برابرولو کې د نوموړو موخو د اغېزمن نقش په اړه د دوامداره پرمختیایي موخو د پوهاوي ورکونې برنامه په لاره واچوله.

په دغه برنامه کې چې د عدلیې وزارت یو زیات شمېر رئیسانو او کارکوونکو په کې ګډون کړی وو، د دوامداره پرمختیا دموخو او د هزاره پرمختیا د موخو د توپيرونو، د دوامداره پرمختیا اوولس ګونه موخې، د دوامداره پرمختیا د موخو  تمرکز، د افغانستان لپاره د دوامداره موخو اهمیت، په افغانستان کې د دوامداره پرمختیا د موخو په تطبیق کې شته ستونزې او د هغو د تطبیق  پړاوونه، د افغانستان د دوامداره پرمختیا د موخو د جوړښت موضوعګانې او نور موارد تر بحث لاندې ونیول شو.

په کال ۲۰۱۵ کې دنړۍ د ۱۹۳ هېوادونو استازي راټول شول او له قحطۍ، وچکالۍ، جګړې، آفتونو او هغه فقر چې د نړۍ یوه ستره برخه یې تر اغېزلاندې راوستی دی، د دوامداره پرمختګ د مشترکو موخو برنامه رامنځته کړه ترڅو د نړۍ ستونزوته ځواب ووایي.

د دوامداره پرمختیا موخې د نړیوال پرمختیا لپاره یو چوکاټ دی چې له ۲۰۱۵ څخه تر ۲۰۳۰ کلونو پورې ترتیب شوی دی د هزاره پرمختیایي موخې(MDG) یاد پراختیا په حال کې او دکمو پراختیا موندونکو هېوادونو د متوازنې پرمختیا لپاره د ملګرو ملتونو پرمختیایي برنامه شتون درلود چې تر ۲۰۱۵ کاله پورې یې ادامه درلود.

د دوامداره پرمختیا تر ټولو عمده موخې دفقر له منځه وړل، د لوږې له منځه وړل، روغ ژوند، باکیفیته ښوونه، جنسیتي برابري، پاکې اوبه او روغتیا ساتنه، پاک او ارزانه انرژي، مناسب کار او اقتصادي وده، صنعت ـ نوښت او بنسټونه، د نابرابرۍ کمول، ښارونه او پايښت لرونکي ټولنې، تولید او مسؤولانه لګښت، د اقلیم لپاره اقدامات، د ځمکې پرمخ ژوند، سوله/ عدالت او ځواکمن بنسټونه او د موخو لپاره مشارکت تشکیلوي.